Bestuurspan

Die bestuur van veiligheids- en sekuriteitsaangeleenthede is die direkte verantwoordelikheid van die Landgoedbestuurder. Dit sluit in die prestasiebestuur van die gekontrakteerde Sekuriteitsmaatskappy en sy mense wat diens lewer by Negester. –

Riskobestuur

Riskiobestuur sluit in die langtermynbeplanning en voorsiening van sekuriteits – en veiligheidsbehoeftes om die impak van verwagte of veranderlike omstandighede te hanteer en te bestuur, byvoorbeeld, toename in misdaad.

Daar moet ook gekyk word na die beskikbaarheid van tegnologie wat doeltreffend en koste effektief by Negester kan gebruik word. 

Nakoming

Ten einde nakoming van hul opdragte te verseker word sekuriteitspersoneel ook deur hul werkgewers op ‘n ongereelde basis besoek.

Lede van die Veiligheids- en Sekuriteitsbelangegroep hou ook op n deurlopende basis n ogie oor werksaamhede.

Terug na “Beskerming”

Close Menu