Inwoners

Inwoners word met die intrekslag op die sekuriteitsstelsel geregistreer deur al hul kontakbesonderhede op die stelsel te plaas tesame met hul vingerafdrukke wat vir toegangsdoeleindes aangewend word.

Besoekers

Besoekers word slegs toegelaat om ‘n spesifieke persoon te besoek.

Wanneer ‘n besoeker by die hoofingang opdaag moet hy meld wie hy wil besoek. So ‘n inwoner word dan deur die Sekuriteitspersoneel gekontak en ingelig oor sy besoeker. Die inwoner gee dan toestemming dat hierdie persoon hom mag besoek. Die besoeker se besonderhede word dan vasgelê in die besoekersregister en hy word van ‘n toegangsstrokie voorsien wat, deur die inwoner wie hy besoek, geteken moet word en die tyd van vertrek aangebring word. Wanneer die besoeker die landgoed verlaat, word die strokie terugbesorg by die hoofingang. Die Sekuriteitspersoneel gaan die strokie na en vergelyk die tyd van vertrek vanaf die inwoner en indien alles in orde is word die besoeker toegelaat om die landgoed te verlaat. Sou alles egter nie in orde is nie, word hulp ingeroep om die probleem aan te spreek.  Dit bly die verantwoordelikheid van die inwoner om alarm te maak indien sy/haar besoeker nie binne ‘n geredelike tyd opdaag nadat hy deur sekuriteit ingelig is oor sy besoeker nie.

Geen besoekers word toegelaat om die landgoed te betree net om te kom kyk nie. In sulke gevalle moet hul ten minste die eiendomsagent spreek om inligting te bekom.

In gevalle waar inwoners nie tuis gevind word nie, mag die besoeker so ‘n inwoner op sy selfoon skakel en dit aan die sekuriteitspersoneel oorhandig vir verdere opdragte deur die inwoner. Sou die sekuriteitslid die inwoner se stem herken oor die foon mag hy/sy enige redelike versoek toestaan of hulp inroep van n veiligheid- en sekuriteitskomiteelid.,

Huis- en tuinhulp

Permanente tuin- en huishulpe word ook op die sekuriteitsstelsel geregistreer, op versoek van hul werkgewer, en van ‘n toegangskaart voorsien.

Die toegangskaart bly altyd op Negesterlandgoed.

Wanneer die hulp aanmeld vir diens word sy/haar toegangskaart deur die sekuriteitspersoneel by die hoofingang aan hom uitgereik inruil vir sy/haar ID-dokument.

Die hulp sal dan, vergesel van sy werkgewer, die landgoed binnekom en heeldag onder sy/haar toesig werk.

Wanneer die hulp die landgoed wil verlaat moet sy/haar werkgewer hom na die hoofingang vergesel.   

By die hoofingang sal hy/sy die toegangskaart ruil vir sy ID-dokument en so sal die prosedure elke keer herhaal word.

Geen huis- of tuinhulp sal toegelaat word om alleen op die landgoed rond te beweeg nie.

Kontrakteurs

‘n Spesiale hek is by die Landgoed opgerig om kontrakwerkers te hanteer. ID-dokumente van kontrakteurswerkers sal by hierdie hek deur sekuriteitspersoneel ingeneem word en ook met huistoe gaan tyd weer aan hul oorhandig word.

Kontrakteursvoertuie sal by die hek deursoek word soos en wanneer nodig geag.

Kontrakwerkers mag slegs op persele teenwoordig wees waar bouwerk, deur sy firma, op daardie stadium aan die gang is.

Aflewerings

Aflewerings aan privaat wonings sal slegs deur die hoofingang geskied.

Met die aankoms van so ‘n diens by die hoofingang sal dieselfde prosedures gevolg word soos met ‘n besoeker.

Sekuriteitspersoneel mag slegs so ‘n aflewering in ontvangs neem wanneer deur die inwoner daartoe gemagtig.

Toegang tot KK

Klein-Kariba is toeganklik vir inwoners van Negester. Dieselfde geld vir familielede en/of besoekers van inwoners.

Toegang deur inwoners word op dieselfde manier bedryf as die hoofingang.

Daar is vasgestelde tye waartydens die oord besoek mag word.

Terug na “Beskerming”

Close Menu