Die Wooligans brei- en hekelgroep se eerste byeenkoms vind plaas in Maart 2018. Na ‘n uitnodiging aan al die dames van Negester kry ons ‘n baie goeie opkoms.

In 2018 vat die groep hande met die “67 blankets for Mandela” beweging en ons brei almal blokkies elke maand oor ‘n koppie tee en heerlike gesels. Ongeveer 10 komberse word gebrei en gehekel. ‘n Groot aantal serpe word ook gebrei. Hierdie komberse en serpe het deel uitgemaak van ‘n projek waar Mandela se gesig uitgebeeld is deur al die komberse uit te pak op ‘n oop area by die Zonderwater Gevangenis. Die komberse is versprei oor ‘n area amper so groot soos twee rugbyvelde. Foto’s en beeldmateriaal hiervan is internasionaal versprei.  Baie van die gevangenes in Zonderwater, beide mans en vroue, het ook help brei.

Die serpe het deel gevorm om die langste serp te maak.  Hierdie serp van 29km lank is nou in die Guinness Boek van Rekords opgeneem.

In 2018 besluit die groep om ons eie projek te begin en mussies, slaapsokkies en serpe te brei en te hekel vir ‘n instansie wat hierdie produkte kan gebruik.

Ons gaan voort hiermee tot die 2019 winterseisoen waarna ons moontlik iets anders sal aanpak vir 2020.

Ons is ‘n informele groep wat eenmaal elke 4 tot 6 weke bymekaar kom.

Wat ‘n ongelooflike geleentheid om ons mede Negesterinwoners te leer ken, nuwe inwoners te ontmoet en in alle opsigte vir mekaar om te gee.

Terug na “Ondersteuning”

Close Menu