Mediese gevalle

Enige mediese ongeval moet sonder versuim aan een van die HEV lede gerapporteer word. ‘n HEV lid sal dadelik die persoon besoek indien die voorval op die landgoed plaasgevind het, of reël dat iemand dringend daar uitkom.

Tot tyd en wyl die mediese sentrum in volle gebruik is sal van ambulansdienste gebruik gemaak word. Familielede van ‘n persoon wat in nood verkeer moet voortgaan om reëlings te tref vir hulp terwyl ‘n HEV lid op pad is.

Terug na “Noodtoestand”

Close Menu