Klein hariba vloed
Klein-Kariba vloed 7-9 Maart 2014

Rampebestuur

In geval van ‘n ramp, soos byvoorbeeld ‘n brand, stortreën, ‘n ontploffing van ‘n gasinstallasie of wat ook al, moet ‘n lid van die HEV onmiddellik in kennis gestel word. Die HEV lid sal ‘n lid van die Veiligheids- en Sekuriteitsbelangegroep in kennis stel wie op sy beurt die res van die groep sal inlig.

Die lid van die HEV sal met die ontvangs van die inligting dadelik reëlings tref om die aangeleentheid aan te spreek.

Terug na “Noodtoestand”

Close Menu