Verkope en bouwerk

Bulldozer

Huidige projekte

1).   UITROEI VAN LANTANAS

Daar is tans ‘n span besig met die uitroei van hierdie lastige indringerplant wat volop is en nou nog meer aggressiewer groei na die goeie reënseisoen.
Dit is ‘n voortdurende en oneindige taak wat aangepak word deur die gebruik van gifstof sowel as uitkap en verwydering van die plant.

2).   Fase 2

Werk is begin met die pad wat by die swembadkleedkamers begin en by die Lekkerbreeksirkel eindig.
Addisionele stormwaterpype word ook aangebring vir die ontspanningsarea, sowel as nuwe Telkomlyne en kragvoorsieningkabels.

3).   Fase 4B

Pad-, storm- en rioolwerke word tans onderneem om die infrastruktuur reg te kry vir die ontwikkeling van die erwe in Fase 4B.

4).   Stormwatersloot

Daar word ‘n stormwatersloot gegrou langs die Negester / Klein-Kariba grensdraad om reën en stormwater te keer om ‘n vloed te veroorsaak af tot by erf 196.

Terug na “Ontwikkeling”

Close Menu