previous arrow
next arrow
Slider

Vereistes

 • Voordat versorgingsdienste vir bejaardes aangebied word, moet daar aan sekere vereistes soos bepaal word deur die Wet op Bejaardesorg (Older Persons Act 13 of 2006) voldoen word.
 • Verskeie diensvlakke word deur die wet bepaal, elk met sy eie norme, vereistes, standaarde, prosedures en voorskrifte.
 • Die voldoening aan die bepaalde wetgewing is ook ‘n vereiste indien ‘n instansie as ‘n geregistreede versorgingsdiensverskaffer by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling wil registreer.
 • Daar is 3 vlakke van versorgingsdienste wat aangebied kan word, nl.:
  •  Vlak 1 – Primêre gesondheidsdiens 
  • Vlak 2 – Bystandsorg
  • Vlak 3 – Sorgsentrum

Demografie van Negester Klein-Kariba

 • Die omvang en aard van elk van die verskillende vlakke van voorsorgdienste word bepaal deur die behoefte en aanvraag van die inwoners en dus is dit belangrik om te weet hoe die demografiese samestelling van Negester lyk. Sien diagram van Ouderdomsverspreiding van Negesterinwoners.
 • Dit is duidelik dat die meerderheid inwoners in die 60 tot 70 jaar ouderdomskategorie val (47.7%) en dus is meer as helfte van die inwoners nog relatief jonk.
 • Oor ‘n paar jaar sal die gemiddelde ouderdomsgroep heelwat ouer wees en dus sal die aanvraag na vlak 2 en vlak 3 versorgingsdienste aansienlik hoër wees. 
Ouderdomsverpreiding

Bron:
Inligting vir ouderdomsverspreiding is verskaf deur Dr Annatjie Moore. Die analise is gedoen gebaseer op 176 inwoners.

Omskrywing van dienste per vlak van voorsorgdiens

Aangesien wetgewing voorskryf wat op elke vlak van voorsorgdienste vereis word, is dit belangrik om kennis te dra van watter tipe diens by elk verwag kan word of aangebied mag word.

 • Vlak 1 – Primêre gesondheidsdiens
  –   Toegang tot ‘n gekwalifiseerde verpleegster in geval van nood of navraag
  –   Gekwalifiseerde verpleegster wat basiese sorg bied, soos bv. medikasietoediening, neem van bloeddruk, versorging en skoonmaak van wonde, ens
  –   Verpleegster bied diens aan by sentrum “kliniek” op bepaalde dae en tye
  –   Verpleegster doen huisbesoek op aanvraag
  –   Reël van nooddienste bv. paramedici, ambulansdiens, doktor, ens. in geval van nood
  –   Reël vir opname by gekose hospitaal of kliniek
 • Vlak 2 – Bystandsorg
  –    Staan ook bekend as “assisted living”
  –   Gekwalifiseerde verpleegster wat basiese sorg bied, soos byvoorbeeld medikasietoediening, neem van bloeddruk, ens.
  –   Verpleegster doen huisbesoek op aanvraag
 • Vlak 3 – Sorgsentrum
  –   Verwys na “frail care”
  –   Funksionele Sorgsentrum geregistreer by die Departement Maatskaplike Ontwikkeling in terme van Wet 13/2006
  –   Maaltye moet aan pasiēnte bedien word (3 maaltye per dag / 7 dae per week)
  –   Beskikbaarheid van opgeleide personeel op 24/7 bystandbasis
  –   Omruil van linne
  –   Wasgoeddiens

Terug na “Versorging”

Close Menu